Khi các bên giao kết hợp đồng, các bên đó không chỉ nhận được quyền mà đồng thời đã tự ràng buộc mình vào nghĩa vụ đối với đối tác, nếu một bên không thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ của mình thì sẽ phải gánh chịu hậu quả bất lợi. Đây chính là ý nghĩa của hợp đồng.
Để đáp ứng nhu cầu này của doanh nghiệp, Công ty cung cấp dịch vụ đàm phán hợp đồng với chất lượng tốt nhất.
Kỹ Năng Bán Hàng Phần 3: Kỹ năng Chốt Sale Truyền Thống và Hiện Đại
I. Các dịch vụ tư vấn đàm phán hợp đồng:
 • Tư vấn cho doanh nghiệp đàm phán hợp đồng;
 • Đại diện cho doanh nghiệp trực tiếp đàm phán hợp đồng hoặc tham gia cùng doanh nghiệp đàm phán hợp đồng với đối tác.
II. Nội dung công việc
a) Tư vấn chuẩn bị đàm phán, thương lượng:
Tìm hiểu thông tin về khách hàng và đối tác:
 • Điểm mạnh, điểm yếu của chính khách hàng và đối tác;
 • Lợi ích lớn nhất mà khách hàng hướng đến khi hợp tác;
 • Đặc điểm đối tác
 • Ngành nghề hai bên hợp tác;
 • Quy định pháp luật liên quan đến nội dung hợp tác;
b) Tư vấn trong quá trình đàm phán:
 • Nội dung thỏa thuận đạt được sau đàm phán, thương lượng phải phù hợp với quy định pháp luật.
 • Cần phải đàm phán thương lượng trên tinh thần thiện chí;
 • Phải hiểu rõ toàn bộ nội dung đàm phán, thương lượng;
 • Không nên tỏ ra dễ dàng chấp thuận nhiều nội dung đối tác đưa khi mới đàm phán thương lượng trong khi việc đồng ý không mang lại lợi ích gì cho mình;
 • Phải mềm dẻo sáng tạo trong đàm phán;
 • Biết chấp nhận những rủi ro có thể lường trước;

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0979899664
chat-active-icon